Skip to content

Vzpostavitev sistema korporativne integritete

SISTEM NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE

(nastavite podlage in postopke, s katerimi si zagotovite konkurenčno prednost pred ostalimi)

Sistem korporativne integritete podjetjem zagotavlja stabilnost ob zaznanih tveganjih na področju finančnega, blagovnega, logističnega in operativnega poslovanja. Z naborom različnih aktivnosti in sistemskih rešitev si zagotovite preventivno in pravočasno zaznavanje poslovnih tveganj ter ublažitev posledic, ko te že nastanejo. Poskrbimo, da so ukrepi ustrezni, sorazmerni ter prilagojeni panogi vašega podjetja. Sistem lahko zajame celotno podjetje ali pa samo posamezna področja poslovanja oziroma poslovne procese.

Prednosti

Korporativna integriteta.

Ustvarite si večje zaupanje na trgu.

Skladnost, etika in dobri poslovni običaji ustvarjajo in zagotavljajo dolgoročno zaupanje v podjetje. Kot celota tvorijo korporativno integriteto, ki podjetjem pomaga varovati in obvladovati različna tveganja. Ob tem pa ne zagotavljajo le delovanje podjetja v skladu z osnovnimi cilji, temveč s ciljem družbeno odgovornega ravnanja in poslovanja.

Stopite v stik z nami