Skip to content

Linija za prijavo

Demo verzija linije​

Demo verzija linije​

Poglej

V partnerstvu s švicarsko družbo ABC Transparency, ki je zasnovala programsko rešitev, poskrbimo za vzpostavitev posebne notranje linije za prijavo nepravilnosti, ki je popolnoma prilagojena potrebam vašega podjetja

S vzpostavitvijo tovrstne linije zaščitite predvsem svoje podjetje. 

Pripravimo in poskrbimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo tovrstna linija potrebuje. Gre za navodila, pravilnike in protokole, ki se nanašajo na vodenje postopkov ob prijavi, izvedemo potrebna poizvedovanja in ostale procesne zahteve, ki so potrebne za učinkovito upravljanje linije za prijavo.

“Niso vsi, ki zaidejo, izgubljeni.”

– Tolkien

Stopite v stik z nami