Skip to content

Naše storitve

Razmislite o tveganjih ter možnih posledicah

Ne zanašajte se prehitro na tako imenovane dobre prakse. Dobrih praks po navadi ni, saj so organizacije, ljudje in situacije preveč različne. Samo z razumevanjem posebnosti posameznih primerov in vpeljavo ustreznih mehanizmov, lahko primerno in učinkovito obvladujemo poslovna tveganja. 

Uvajamo in izvajamo dejavnosti na področju integracije kontrolnih mehanizmov, ki preprečujejo različna neželena ravnanja. 

Zagotovite si celovit sistem korporativne integritete ali ostale elemente iz zbirke storitev, ki jih ponujamo. Vzpostavitev tovrstnih sistemov vam daje priložnosti, da utrdite svoj tržni položaj, pospešite razvoj, rast in ugled vašega podjetja.

Kaj so naše storitve

Sistem korporativne integritete

Vsaka odločitev in aktivnost je izpostavljena tveganjem.

Linija za prijavo

Razjasnitev še tako kompleksnih vprašanj.

Obvladovanje poslovnih prevar

Interdisciplinarni pristop

Preiskave, nadzor in pregledi poslovanja

Pripomočki profesionalne skrbnosti

Gradiva in smernice

Navodila in predpisi

Izobraževanje in svetovanje

Sporočanje pričakovanega.

Stopite v stik z nami