Skip to content

Izobraževanje

Za učinkovito odzivanje na spremembe v poslovnem okolju je ključnega pomena zagovoriti vsebine, ki usmerjajo in pomagajo organizacijam ter zaposlenim prepoznati razliko med splošnim znanjem in izkušnjami, veščinami, kompetencami, ki jih posameznik pridobi v času trajanja zaposlitve. Zato dajemo prednost vsebinam, ki jih podpirajo primeri iz prakse.

Smo prvi, ki smo v sodelovanju s pravno-poslovnim portalom TAX-FIN-LEX d.o.o., uspeli na slovenski izobraževalni trg umestiti vsebine, ki spodbujajo transparentnost, poštenost in integriteto v javnih in zasebnih podjetjih v obliki programe ŠOLA O INTEGRITETI.

Namen šole je predstaviti pomen integritete v podjetju in z njo povezanih dejavnosti, ki pomagajo graditi kulturo in sistem integritete v praksi. Pri udeležencih želimo vzpodbuditi zanimanje in zavedanje o dodani vrednosti tovrstnih vsebin, ki so pomemben del poslovnega okolje in vsekakor eno od meril uspešnosti v podjetju. Deležniki na različnih ravneh sodelovanja (lastniki, zaposleni, stranke, poslovni partnerji) so vse zahtevnejši in pričakujejo, da so podjetja družbeno odgovorna ter da spoštujejo dobre poslovne običaje, etiko in integriteto.

 

Prihodnost je  
neomejena 
...

Zato se bomo po najboljših močeh še naprej trudili prispevati vsebine, s katerimi bodo podjetja in zaposleni lažje našli pot iz nepredvidljivih in zapletenih situacijah, ki jih prinaša poslovno okolje. 

Stopite v stik z nami

en_USEnglish