Skip to content

Sistem korporativne integritete

Sistem korporativne integritete podjetjem zagotavlja stabilnost ob zaznanih tveganjih na področju finančnega, blagovnega, logističnega in operativnega poslovanja.

Z naborom različnih aktivnosti, usmeritvami in sistemskimi rešitvami, omogočimo preventivno in pravočasno zaznavanje poslovnih tveganj ter ublažitev posledic, ko le te že nastanejo.

Ob tem poskrbimo, da so ukrepi za obvladovanje poslovnih tveganj ustrezni, sorazmerni ter prilagojeni posameznemu podjetju. Sistem lahko zajame celotno podjetje ali pa samo posamezna področja poslovanja in poslovne procese.

“Če bomo čakali, da bomo pripravljeni, nikoli ne bomo ničesar naredili.” 

-Eleanor Roosevelt

Stopite v stik z nami