Skip to content

Preiskave, nadzor in pregledi poslovanja

Pomemben segment sistema korporativne integritete predstavljajo dela in naloge ljudi, ki izvajajo nadzore, preiskave in preglede poslovanja. Njihove ugotovitve v večini primerov odražajo stanje na področju obvladovanja poslovnih tveganj v podjetju, vodstvo pa postavlja pred vrsto izzivov. 

Na kakšen način in s katerimi orodji ter metodami dela se zoperstaviti tem izzivom, vam v okviru svojih storitev pomagamo mi.

“Vsak mora veslati z vesli, ki so mu na voljo.”

– Pregovor

Stopite v stik z nami