Skip to content

Obvladovanje poslovnih prevar

Dopuščate, da vam zaposleni s svojimi neželenimi ravnanji povzročajo finančno škodo in rušijo ugled, ki se si ga leta in leta gradili z uspešnim in transparentnim poslovanjem?

Za nastanek prevare je potrebna zgolj domiselnost, priložnost in motiv, zato je pot do prevare lahko zelo kratka in dokaj enostavno uresničljiva, ne glede končne posledice za zaposlenega. 

Prepoznate opozorilne znake poslovne prevare in njen vpliv ter posledice za organizacijo? Kje je vaša meja med dopustim in nedopustnim ter kaj vam pomeni ničelna toleranca? 

Za vas izpeljemo vsa potrebno opravila, da se boste lahko učinkovito spopadli s tovrstnimi vprašanji in izzivi. Predvsem pa poskrbimo, da z učinkovitimi sredstvi in metodami preprečite tovrstna ravnanja in ublažite posledice, če je do njih že prišlo.

“Če le moreš bodi modrejši od drugih ljudi, vendar jim tega ne povej.”

– Lord Chesterfield

Stopite v stik z nami