Skip to content

Izobraževanje in svetovanje

Prizadevamo se, da podjetja vzpostavijo kulturo zavedanja o poslovnih tveganjih. Tovrstno zavedanje privede do boljšega nadzora nad tveganji in kakovostnejših informacij za kasnejše sprejemanje odločitev na vseh ravneh delovanja. Postati mora skrb vsakega zaposlenega, saj je s svojimi odločitvami in dejanji vsakodnevno izpostavljen različnim tveganjem. 

Svetujemo vam pri uvajanju in izvajanju dejavnosti na področju integracije kontrolnih mehanizmov, ki preprečujejo nepravilnosti, goljufije in prevare. Vas in zaposlene, ki izvajajo tovrstne naloge, s pomočjo različnih delavnic in praktičnimi primeri usposobimo za delovanje in reševanje izzivov na teh področjih.

“Če dobiš tisto, za kar si prizadevaš je to uspeh; sreča pa je če pri tem uživaš.”

– Bertha Damon

Stopite v stik z nami