Skip to content

ISO 37001

Zaščitite in obvarujte ugled svojega podjetja

ISO 37001 je standard upravljanja s tveganji korupcije, ki nudi organizacijam pomoč pri vzpostavitvi, implementaciji, vzdževanju in izboljšanju mehanizmov za preprečevanje korupcije. Vključuje vrsto ukrepov in kontrol, ki predstavljajo dobro prakso na globalni ravni:

  • Predanost in odgovornost managementa
  • Ocena tveganj
  • Antikorupcijski program
  • Izobraževanje in ozaveščanje
  • Skrbni pregledi tretjih strani
  • Obravnava incidentov in monitoring

Z osredotočeno vpeljavo načel ISO 37001 standarda vam zagotavljamo, da bo vaša organizacija razpolagala z najboljšimi rešitvami za
preprečevanje, odkrivanje in odvračanje od koruptivnih dejanj na vseh ravneh poslovanja.

Zakaj ISO 37001?

Prednosti

Stopite v stik z nami

en_USEnglish